sábado, 23 de septiembre de 2023

UNA OBRA, UNA OBRAA! 44: DOS EDIFICIS EN LES CAROLINES

Article d'Elkiko traduït al valencià per Gonzalo Pons Delgado. Versión en castellano en ESTE ENLACE

 I què tenen en comú estos dos edificis? doncs que estan en les Carolines Altes i la coincidència de l'amplària de la fatxada dels solars, només això, perquè com voreu són molt, però que molt diferents en la seua arquitectura i sobretot en els programes que els arquitectes de l'un i de l'altre han decidit seguir, naturalment, segons els desitjos dels propietaris que els han encomanat els projectes. Però vegem ambdós casos.
El primer és este edifici en el c. Plus Ultra 90, en un solar amb 13,48 m de fatxada però amb una fondària variable que arriba fins als 45 m i amb una superfície de 496 m². S'ha alçat un únic habitatge amb aparcament i pel que pareix amb espai de treball incorporat. Segons els meus càlculs aproximats, la superfície construïda en planta baixa, dos plantes altes i àtic pot superar els 700 m² i amb un envejable pati, molt lluny de l'ús d'habitatge col·lectiu amb moltes places d'aparcament que se li podria haver donat. Una estètica de fatxada industrial en les seues dos primeres plantes i recoberta de trencadís en la resta, així com en la fatxada interior al gran pati de parcel·la. Naturalment té ascensor privat. El projecte és de l'estudi d'arquitectura SPARQ.
El solar va estar abandonat i en venda molt de temps. Foto de la web de l'arquitecte.
Diversos moments de la construcció d'este singular edifici. Em crida l'atenció que no s'haja tingut gens en compte el manoll de cables que recorre la fatxada (vegeu primera foto) per a ocultar-lo, igual encara no estan finalitzades les obres del tot i ho solucionen. Espere, perquè és una pena.
El segon cas és este edifici blanc situat en el c. Cánovas del Castillo 6 i 8, producte d'unir els dos solars de sengles casetes i entre les dos sumaven una fatxada de 13,50 m, quasi igual que el de Plus Ultra, però una superfície total de 272 m². Ahí s'ha encaixat un edifici amb 12 habitatges d'un i dos dormitoris, alguns dels quals tenen terrasses interiors o sobre coberta, depenent del cas. Les obres estan a punt de finalitzar.
Foto del solar segons Google. S'aprecia en les mitgeres la diferent distribució de les dos cases anteriors, l'una de planta baixa i l'altra amb una planta més.
Diversos moments de la construcció de l'edifici, segons projecte de l'estudi e2b arquitectos, a on s'ha evitat la simetria en la fatxada en variar la disposició dels buits i la seua profunditat. L'àtic avança a fatxada en els laterals per tindre els confrontants una altura més que este. Afortunadament sí que s'ha previst ocultar els cables passants (i els que tenen accés al propi edifici) amb una canaleta que no desmereix l'aparença de la fatxada. És de destacar l'ús massiu de pladur.
Allò que ja no em pareix bé, ni en este ni en unes altres obres, és cenyir-se a l'ordenança municipal (totalment desencertada i absurda) que només obliga a posar persianes en els buits de dormitoris (en este cas les tres finestretes de l'esquerra), qüestió de voluntat, que els promotors accepten de bon gust i que després, una volta entregat l'edifici, els propietaris esmenen posant cadascun la persiana al seu gust i trastocant l'aparença inicial, perquè falta, en fan. Sembla que les ordenances les fa algú que no viu aquí i no sap que el sol no ens abandona mai. Allò de les reixes en els buits de la planta baixa és una altra història.
Render de l'edifici Florencia, que és el seu nom comercial, extret de la web d'e2b arquitectos, a on podeu vore més plànols i coses d'esta casa i de molts altres projectes seus.
Ja sabeu que pose música sempre (o quasi) i si està relacionada, doncs millor, i en este cas ho està doblement, i ja que en el primer cas l'edifici està ocupat per una empresa amb arrelament en Sud-amèrica i el segon té nom italià, doncs aquí vos duc a Eydie Gormé amb la seua gloriosa veu i Los Panchos (n'hi ha desenes de versions) cantant la seua "Guitarra romana", preciós bolero arqueològic compost per Eldo Di Lazzaro i Bruno Cherubini.

jueves, 14 de septiembre de 2023

¡UNA OBRA, UNA OBRAA! 44 : DOS EDIFICIOS EN CAROLINAS.

Article traduït al valencià per Gonzalo Pons Delgado en ESTE ENLLAÇ 

¿Y qué tienen en común estos dos edificios? pues que están en Carolinas Altas y la coincidencia de la longitud de la fachada de los solares, solo eso, porque como veréis, son muy, pero que muy diferentes en su arquitectura y sobre todo en los programas que los arquitectos de uno y de otro, han decidido seguir, naturalmente, según los deseos de los propietarios que les han encargado los proyectos. Pero veamos ambos casos.
El primero es este edificio en la C/Plus Ultra 90, en un solar con 13,48 m de fachada pero con una profundidad variable que llega hasta los 45 m y con una superficie de 496 m², se ha levantado una única vivienda con aparcamiento y al parecer con espacio de trabajo incorporado. Según mis cálculos aproximados, la superficie construida en planta baja, dos plantas altas y ático, puede superar los 700 m² y con un envidiable patio, muy lejos del uso de vivienda colectiva con muchas plazas de aparcamiento que se le podría haber dado. Una estética de fachada industrial en sus dos primeras plantas y recubierta de trencadís en el resto, así como en la fachada interior al gran patio de parcela. Naturalmente tiene ascensor privado. El proyecto es del estudio de arquitectura SPARQ.
El solar estuvo abandonado y en venta mucho tiempo. Foto de la web del arquitecto.


Diversos momentos de la construcción de este singular edificio. Me llama la atención lo poco que se ha tenido en cuenta el manojo de cables que recorre la fachada (ver primera foto) para ocultarlo, igual aún no están finalizadas las obras del todo y lo solucionan. Espero, porque es una pena.

El segundo caso, es este blanco edificio situado en la C/Cánovas del Castillo 6 y 8, producto de unir los dos solares de sendas casitas y entre las dos sumaban una fachada de 13,50 m casi igual que el de Plus Ultra, pero una superficie total de 272 m². Ahí se ha encajado un edificio con 12 viviendas de 1 y 2 dormitorios  algunas de las cuales, tienen terrazas interiores o sobre cubierta, dependiendo del caso. Las obras están a punto de finalizar. 

Foto del solar según Google. Se aprecia en las medianeras, la diferente distribución de las dos casas anteriores, una de planta baja y la otra con una planta más. Diversos momentos de la construcción del edificio, según proyecto del estudio e2b arquitectos, donde se ha evitado la simetría en la fachada, variando la disposición de los huecos y su profundidad. El ático avanza a en los laterales por tener los colindantes una altura más que éste. Afortunadamente si que se ha previsto ocultar los cables pasantes (y los que tienen acceso al propio edificio) con una canaleta que no desmerece la apariencia de la fachada. Es de destacar el uso masivo de pladur.
Lo que ya no me parece bien ni en éste ni en otras obras, es ceñirse a la ordenanza municipal (totalmente desacertada y absurda) que solo obliga a poner persianas en los huecos de dormitorios (en este caso las tres ventanitas de la izquierda) cuestión de voluntad, que los promotores aceptan de buen gusto y que luego, una vez entregado el edificio, los propietarios subsanan poniendo cada uno la persiana a su gusto y trastocando la apariencia inicial, porque falta hacen. Parece que las ordenanzas las hace alguien que no viva aquí y sepa que el sol no nos abandona jamás. Lo de las rejas en los huecos de la planta baja, es otra historia.
Render del Edificio Florencia que es su nombre comercial. Extraído de la web de e2b arquitectos donde podéis ver más planos y cosas de esta casa y muchos otros proyectos suyos.
Ya sabéis que pongo música siempre (o casi) y si está relacionada, pues mejor y en este caso lo está doblemente y puesto que en el primer caso, en el edificio está ocupado por una empresa con arraigo en Sudamérica y el segundo tiene nombre italiano, pues aquí os traigo a Eydie Gormé con su gloriosa voz y Los Panchos (hay decenas de versiones) cantado su "Guitarra romana" precioso bolero arqueológico compuesto por Eldo Di Lazzaro y Bruno Cherubini.
sábado, 5 de agosto de 2023

COM A NOU 145: UN JARDÍ VERTICAL EN ALFONS EL SAVI

Article d'Elkiko traduït al valencià per Gonzalo Pons Delgado. Versión en castellano en ESTE ENLACE

 I és que a més de transformar profundament els 2.682 m² d'estos dos edificis units, d'oficines a habitatges, han tingut la genial idea de convertir la fatxada i part de la mitgera del més alt en un jardí vertical, cosa prou meritòria en un edifici particular, perquè imagine que el manteniment d'esta infraestructura deu ser prou costós. Però vegem com ha quedat i també un poc d'història des que en 1975 es va projectar fins als nostres dies.
Estat final de l'edifici.
L'edifici és un projecte de 1975, dels arquitectes J. M. Esquius i J. Puig Torné com a sucursal bancària i oficines per al Banc Català de Desenvolupament, encara que la direcció d'obra i configuració final de la fatxada es va deure a Juan Guardiola Gaya. En 1988 este mateix arquitecte va executar una ampliació en el solar contigu de López Torregrosa 19, unint ambdós. Els diversos moviments empresarials, amb fusions, adquisicions, etc., van fer que la propietat fora passant per diferents titulars: Seguros UAP, AXA... fins a arribar a un punt en què, abandonat, va estar tancat uns anys (això sí, amb el rètol lluminós en el seu terrat) fins que es van començar les obres recentment.
En la primera d'estes dos fotografies d'època veem l'edifici anterior, al qual va substituir el del banc. Com a curiositat, el veí Banc d'Alacant està en construcció i, a la dreta, la desaparició del Cine Monumental ja és un fet. En la segona, l'edifici que ens ocupa en estructura (forjat pla i fines columnes d'acer en el perímetre, deixant l'interior diàfan) i a la dreta l'edifici Monumental en construcció. El Banc d'Alacant ja està en funcionament.
Diversos moments de les obres de transformació del conjunt.
No es tracta d'uns apartaments turístics, sinó d'un allotjament temporal de llarga duració per a una o dos persones, però amb unes característiques especials: tots els habitatges tenen, a més de la zona d'estar-dormitori, una xicoteta cuina (nevera i microones), bany, traster i zones comunes com ara salons varis, cuina, gimnàs, llavaneria, terrassa comuna i a més en el seu lloguer estan inclosos tots els consums: aigua, llum, internet, climatització, neteja, tovalloles...; és a dir, pràcticament els servicis d'un hotel. Hi ha 49 suites de diverses grandàries i orientacions.
Les tres imàtgens que antecedixen han sigut extretes de l'estudi d'arquitectura de María Langarita i Víctor Navarro, a on veem una imatge del projecte de la fatxada d'Alfons el Savi, la zona de coallotjament i la terrassa sobre López Torregrosa, A més d'este projecte (amb moltes més fotos i a on figura la resta de tècnics intervinents) també té altres importants obres a favor seu, que pots consultar en ESTE ENLLAÇ.
Evolució i estat actual de la fatxada vegetal. Respecte a ella, els arquitectes i segons figura en el seu web enllaçat ans, ens conten entre altres coses que "La intervención, más allá de desarrollar un programa residencial orientado a estancias medias, que ya ha acreditado ser solución para multitud de situaciones personales, también se propone desplegar una pedagogía ecológica, pensando que la arquitectura puede orientar salidas al cúmulo de crisis que se reúnen. Así, se propone una fachada completamente vegetal que sea provisoria de alimento de la fauna avícola que coloniza el vecino monte de Benacantil".
A més de la profunda transformació de la realitat física de l'edifici, de les seues fatxades i de l'interior, la intervenció ens deixa una fatxada singular, que espere que dure molt de temps.
Encara que sempre hi ha un però... i a més a més no molt fàcil d'entendre, mantindre eixe eixam de cables a la vista sobre una fatxada que ha tingut una transformació total, hauria sigut senzill ocultar eixos cables, d'una manera o d'una altra.
I per últim dos imàtgens per al record: la primitiva fatxada i els seus detalls.
I clar, quan a més d'embellir la fatxada el jardí vertical també ha de proporcionar menjar als pardalets del Benacantil, no puc posar altra cançó que eixa: "El baile de los pajaritos", exitàs mundial del compositor Werner Thomas traduïda i cantada en milers de versions (fins Leonard i Amy la ballen en The Big Bang Theory), encara que per a mi sempre serà un èxit de María Jesús y su acordeón, qui vaig vore actuar en les festes de la Vila amb gran sorpresa meua, perquè tot lo món es va posar a ballar una cosa que jo no coneixia...

lunes, 31 de julio de 2023

COMO NUEVO 145: UN JARDÍN VERTICAL EN ALFONSO EL SABIO.

 Article traduït al valencià per Gonzalo Pons Delgado en ESTE ENLLAÇ 
Y es que además de transformar profundamente los 2.682 m² de estos dos edificios unidos, de oficinas a viviendas, han tenido la genial idea de convertir la fachada y parte de la medianera del más alto, en un jardín vertical cosa bastante meritoria en un edificio particular, porque imagino que el mantenimiento de esta infraestructura debe ser bastante costoso. Pero vamos a ver como ha quedado y también un poco de historia desde que en 1975 se proyectó hasta nuestros días.
Estado final del edificio.

El edificio es un proyecto de 1975, de los arquitectos J.M.Esquius y J.Puig Torné como sucursal bancaria y oficinas para el Banco Catalán de Desarrollo, aunque la dirección de obra y configuración final de la fachada se debió a Juan Guardiola Gaya. En 1988, este mismo arquitecto ejecutó una ampliación en el solar contiguo de López Torregrosa 19, uniendo ambos. Los diversos movimientos empresariales, con fusiones, adquisiciones, etc, hicieron que la propiedad fuera pasando por diversos titulares: Seguros UAP, AXA... hasta llegar a un punto en que abandonado, estuvo cerrado varios años (eso sí con el luminoso en su azotea) hasta ahora en que se comenzaron las obras. 


En estas dos fotografías de época vemos en la primera el edificio anterior al que sustituyó el del banco. Como curiosidad, el vecino Banco de Alicante está en construcción y a la derecha, la desaparición del Cine Monumental ya es un hecho. En la segunda, el edificio que nos ocupa en estructura (forjado plano y finas columnas de acero en el perímetro, dejando el interior diáfano) y a la derecha el edificio Monumental en construcción. El Banco de Alicante ya está en funcionamiento.

Diversos momentos de las obras de transformación del conjunto.


No se trata de unos apartamentos turísticos, sino de un alojamiento temporal de larga duración para una o dos personas, pero con unas características especiales: todas las viviendas tienen además de la zona de estar-dormitorio, una pequeña cocina (nevera y microondas), cuarto de baño, trastero y  zonas comunes como salones varios, cocina, gimnasio, lavandería, terraza común y además en su alquiler están incluidos todos los consumos agua, luz, internet, climatización, limpieza, toallas, es decir. prácticamente los servicios de un hotel. Hay 49 "suites" de diversos tamaños y orientaciones.
Las tres imágenes que anteceden, han sido extraídas del estudio de arquitectura de María Langarita y Víctor Navarro donde vemos una imagen del proyecto de la fachada de Alfonso el sabio, la zona de coliving y la terraza sobre López Torregrosa, Además de este proyecto (con muchas más fotos Y donde figuran los demás técnicos intervinientes) también tiene otras importantes obras en su haber, que puedes consultar en ESTE ENLACE.Evolución y estado actual de la fachada vegetal. Respecto a ella, los arquitectos y según figura en su web enlazada antes, nos cuentan entre otras cosas que "La intervención, más allá de desarrollar un programa residencial orientado a estancias medias, que ya ha acreditado ser solución para multitud de situaciones personales, también se propone desplegar una pedagogía ecológica, pensando que la arquitectura puede orientar salidas al cúmulo de crisis que se reúnen. Así, se propone una fachada completamente vegetal que sea provisoria de alimento de la fauna avícola que coloniza el vecino monte de Benacantil".
Además de la profunda transformación de la realidad física del edificio, de sus fachadas y del interior, la intervención nos deja una fachada singular, que espero dure mucho tiempo.

Aunque siempre hay un pero... y además no muy fácil de entender, el mantener ese enjambre de cables a la vista sobre una fachada que ha tenido una transformación total, hubiera sido sencillo ocultar esos cables, de una forma u otra.


Y por último dos imágenes para el recuerdo: la primitiva fachada y sus detalles.
Y claro, cuando además de embellecer la fachada, el jardín vertical también va a proporcionar comida a los pajaritos del Benacantil, no puedo poner otra canción que esa: "El baile de los pajaritos" exitazo mundial de compositor Werner Thomas traducida y cantada en miles de versiones (hasta Leonard y Amy la bailan en "The big bang theory") aunque para mi siempre será un éxito de María Jesús y su acordeón a la que vi actuar en las fiestas de la Vila Joiosa con gran sorpresa mía, porque todo el mundo se puso a bailar algo que yo no conocía...